/my

Koło oficjalnie rozpoczęło swoją działalność w maju 2008 roku; Wykrystalizowało się spośród grona organizatorów I Ogólnopolskiej Neurokonferencji Studenckiej NEURONUS i innych studentów powiązanych z zakładami: Neuroanatomii, Neurofizjologii i Chronobiologii oraz Cytologii i Histologii – działających na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Obecnie spotykamy się na cotygodniowych seminariach w środy, w sali 0.14 Instytutu Zoologii UJ (ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków). Oficjalna siedziba Koła mieści się w sali 1.20.

Zarząd Koła w kadencji 2012/2013 kształtuje się następująco:

Przewodniczący: Marcin Siwiec

Wiceprzewodniczący: Marta Brocka

Sekretarz: Katarzyna Kmiotek

Pozostali członkowie Zarządu: Anna Gręda, Mateusz Wasylewski

Szef Konferencji: Iwona Kmieć

Podstawowym miejscem wymiany myśli jest dla nas grupa grupa dyskusyjna mieszcząca się pod adresem neuronus@googlegroups.com. Jesteśmy też na facebook‘u!

Do podstawowych celów KNN należą:

  • budzenie zainteresowań naukowych wśród studentów;
  • wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej;
  • integracja środowiska studenckiego;
  • popularyzacja wiedzy o neurobiologii;
  • promowanie idei współpracy i porozumienia oraz rozwijanie kontaktów między studentami europejskich ośrodków akademickich.

Cele te realizujemy przede wszystkim poprzez organizację seminariów i konferencji (w szczególności – coroczna Międzynarodowa Konferencja NEURONUS IBRO & IRUN Neuroscience Forum), udział w seminariach innych kół naukowych (działających także na innych uczelniach krajowych).