Archive for the 'seminaria' Category

seminarium s(09/10)e(10)

Zapraszamy na kolejne seminarium Kołowe pod tytułem “Neuroeconomics: the buyology of the brain”, które poprowadzi Filip Gęsiarz.
Będziemy mieli się szanse dowiedzieć, jak badania mózgu korespondują z teoriami decision-making i jakie paradoksy towarzysza naszym wyborom, nie tylko konsumenckim. Seminarium odbędzie się w języku angielskim.

Czas: Poniedziałek (12.04), godz. 19:00;
Miejsce: Instytut Zoologii UJ (ul. Ingardena 6), s.203.

seminarium s(09/10)e(09)

Serdecznie zapraszamy wszystkich Zainteresowanych na pierwsze w semestrze letnim spotkanie naukowe naszego Koła, na którym wysłuchamy prezentacji mgra Michał Kiełbińskiego pod tytułem: “Patterning: efryny, astrocyty, mapy”.

Czas: Poniedziałek 29.03, godz. 19:00 (seminarium przeniesione z 22.03);
Miejsce: Instytut Zoologii UJ (ul. Ingardena 6), s.203.

Do zobaczenia:).

spotkania psychologii z biologią

Z przyjemnością zapraszamy wszystkich na czwartkowy wykład dr Eligiusza Wronki, otwierający cykl neuronusowych seminariów “Spotkania psychologii z biologią” (zorganizowanych nakładem pracy sekcji psychologii eksperymentalnej Koła Naukowego Studentów Psychologii UJ). Dr Wronka opowie nam o roli układu noradrenergicznego w funkcjonowaniu poznawczym ludzi.

By nieco rozjaśnić temat wystąpienia: Biorąc pod uwagę, że dr Wronka jest specjalistą od fizjologicznych korelatów inteligencji i procesów uwagowych, możemy się spodziewać że opowie nam głównie o biologicznym podłożu procesu rozwiązywania problemów przez ludzi (czyli jednego z głównych składników inteligencji).

Rozkład jazdy całego cyklu “Spotkań psychologii z biologią”:

“O roli układu noradrenergicznego w funkcjonowaniu poznawczym ludzi.”

- dr Eligiusz Wronka
26.11.09 (czwartek), s. 101 IZ, godz. 19.00

“Biologiczne podłoże osobowości: wymiar ekstrawersji – introwersji.”

- Adam Tomczak
30.11.09 (poniedziałek), s. 203 IZ, godz. 19.00

“To do, or not to do: neuronalne korelaty kontroli poznawczej.”

- Marta Łukoska i Marek Muszyński
7.12.09 (poniedziałek), s. 203 IZ, godz. 19.00

“Mózg uprzedzony: o neurobiologii stereotypów.”

- Filip Gęsiarz
14.12.09 (poniedziałek), s. 203 IZ, godz. 19.00

neuroanatomia zagości w AGH

W ramach spotkań Koła Naukowego Fizyki Medycznej AGH odbędzie się wystąpienie mgra Michała Kiełbińskiego nt. zastosowania kropek kwantowych w badaniach biologicznych.

O mariażu dziedzictwa Louis’a D. Brus’a i mózgowia będzie można posłuchać w najbliższą środę, 4. listopada, o godz. 19.00, w murach AGH (budynek D10, s. 224).

seminarium s(09/10)e(01)

W środę, 28. października, mgr Joanna Danielewicz poprowadzi seminarium, na którym porozmawiamy o tym, czym jest stres i jak on wpływa na plastyczność synaptyczną.

Seminarium rozpocznie się tuż po godz. 19.00, w sali 108 Instytutu Zoologii UJ (ul. Ingardena 6).

Gorąco zapraszamy :-).